Sacramento Next Train Information System

SacRT Next Train - 8th

Next Train (Scheduled Time)Scheduled Time
8&K8:53 PM
WATT/I-809:00 PM
8&K9:23 PM
WATT/I-809:30 PM
8&K9:53 PM
WATT/I-8010:00 PM
8&K10:23 PM
WATT/I-8010:30 PM