Sacramento Next Train Information System

SacRT Next Train - Cordova Town Center

Next Train (Scheduled Time)Scheduled Time
8&K10:15 PM
FOLSOM10:32 PM
8&K10:45 PM
FOLSOM11:02 PM
8&K11:15 PM
SUNRISE11:32 PM
8&K11:45 PM