137 - UCDMC

Bruceville & Whitelock Bruceville & Laguna East Stockton & Bond Sheldon Park & Ride UCD Medical Center
5:45a 5:50a 5:56a 5:58a 6:15a
6:15a 6:20a 6:26a 6:28a 6:45a
6:45a 6:50a 6:56a 6:58a 7:15a
7:06a 7:12a 7:18a 7:20a 7:45a
7:36a 7:42a 7:48a 7:50a 8:15a
8:09a 8:15a 8:21a 8:23a 8:45a
UCD Medical Center Sheldon Park & Ride EAST STOCKTON & BOND Bruceville & Laguna Bruceville & Whitelock
4:15p 4:45p 4:47p 4:57p 5:07p
4:45p 5:14p 5:16p 5:26p 5:36p
5:15p 5:44p 5:46p 5:56p 6:06p
5:45p 6:09p 6:11p 6:21p 6:31p
6:15p 6:36p 6:38p 6:48p 6:58p
6:45p 7:05p 7:07p 7:17p 7:27p
No Saturday Service


No Sunday and Holidays Service